Dersom du ønsker å synge med oss og lurer på om vi er koret for deg, ta kontakt med korets leder.

Vi øver i Fredrikstad Domkirke onsdager fra 18.30 -21.00

Ekstra øvelser må påberegnes i forkant av konserter.

Vi ser spesielt etter alter for tiden


Opptak av nye medlemmer gjøres 2 ganger i året. Ta kontakt med korets leder.

Kontaktinformasjon:
Gro Heie Engelbrecht (k
orets leder)

Telefonnummer
(+47) 419 01 611

E-post: gro-heie@online.no