Dersom du ønsker å synge med oss eller lurer på om vi er koret for deg, ta kontakt med korets leder.

Vi øver i Fredrikstad Domkirke onsdager fra 18.30 -21.00

Ekstra øvelser må påberegnes i forkant av konserter.


Opptak av nye medlemmer gjøres flere ganger i året. Ta kontakt med korets leder.

Kontaktinformasjon:
Korets leder:
Viviann Askelien Ballin

Telefonnummer
(+47) 97684028

E-post

viviann@torsneslillesote.no